Δήμος Κέας

r

Επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ του Δήμου και εκδίδει βιβλιάρια υγείας και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

Πληροφορίες: κα Σωτηρία Μυκωνιάτη

Τηλ.: 22883 60019

Φαξ: 22880 22811

 

 

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve