Δήμος Κέας

r

Το γραφείο αυτό εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη του Δήμου, πλην εκείνης του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, ήτοι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Γενικού Γραμματέα, των Ειδικών Συμβούλων, των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.

Φροντίζει για τη γραμματειακή  υποστήριξη  προς τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου.  Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Φροντίζει για την παροχή γραμματειακής υπηρεσίας στη Διεύθυνση (Πρωτοκόλληση/ διεκπεραίωση εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων κ.λπ.)

 

Πληροφορίες: κα Μαριάννα Μωραΐτη

Τηλ.: 22883 60013

Φαξ: 22880 22811

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve