Δήμος Κέας

r

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας είναι η εξής: 

Πολίτης Γ. Δημήτριος, Πρόεδρος

Μπουζούκας Χρ. Γεώργιος

Μαυραπόστολος Β. Αντώνιος

Παύλου Γ. Δώρος

Πούλη Π. Ειρήνη

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2288022533

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve