Δήμος Κέας

r

για να δείτε το πρακτικό της 26ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την απόφαση έγκρισης όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 26ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

για να δείτε το πρακτικό της 25ης συνεδρίας, πατήστε εδώ

για να δείτε την ημερήσια διάταξη της 25ης συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve