Δήμος Κέας

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης ΔΣ 2017.

Πλήρες κείμενο απόφασης 151/2017 για τον Κανονισμό Κέντρου Κοινότητας Κέας.

All rights reserved © 2017 - designed &developed by: betwelve